Bemutatkozás

A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola egyike az ország kevés számú önálló intézményének. Iskolánkban 47 éve magas színvonalon oktatjuk a művészeteket.

Pakson kívül a kistérségben:
Bölcskén, Madocsán, Nagydorogon is vannak kihelyezett tanszakaink.

A PRO ARTIS Alapfokú Művészeti Iskolában jelenleg három művészeti ágon – zene-, tánc- és képzőművészet – tanulhatnak a gyermekek, fiatalok.
Az iskolába képességvizsgálatot követően vehető fel a jelentkező.
Zeneművészeti szakokra hagyományosan óvodából vesszük fel a gyermekeket képességvizsgálat után, akik két előképző évfolyamon kezdhetik meg zenei tanulmányaikat. Iskolánk viszont mindenki számára nyitott, tanáraink, növendékeink az általános iskolai osztályokban is népszerűsítik a hangszertanulást, így közvetlenül jelentkezhetnek a gyermekek a nekik megtetsző hangszeres szakra.
Az első két tanévben előképző évfolyamban tanítunk heti 2×45 perces csoportos foglalkozás keretében. Hangszeres tanulmányok ideje heti 2×30 perc a tanóra, az ehhez kapcsolódó kötelező (szolfézs), vagy kötelezően választható tárgy heti 2×45 perc.
Táncművészeti ágra hasonlóan képességvizsgálat után kerülhetnek be a gyermekek.
Balett előkészítő gimnasztikát tanulnak, majd később klasszikus balett képzést kapnak.
Képző- és iparművészeti ágon a gyermekek kezdetben vizuális alapismereteket szerezhetnek, majd felmenő rendszerben tovább fejleszthetik képességeiket a képzőművészeti technikákban.
Tánc- és képzőművészeti ágon heti 4×45, vagy 2×45 perc az előírt foglalkozási idő, kötelező vagy a kötelezően választható tárgyakkal együtt.

Jelentkezés:
április-május hónapokban az iskola által kihirdetett időpontban és helyen.

Mivel a művészetoktatás nem tartozik a közoktatás alapellátásába, így térítési, illetve tandíj köteles. A térítési, és tandíj mértékét, a jogszabály figyelembevételével a fenntartó határozza meg az egyes tanulóra jutó ráfordítás alapján, díjalap formájában.