Dokumentumok

Intézményi protokoll a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről

Adatkezelési tájékoztató foglalkoztatottak részére

Adatkezelési tájékoztató tanulók és törvényes képviselők részére

Alapdokumentumok:

SZMSZ 2020

Pedagógiai program 2020

Házirend 2021

Közzétételi lista 2021

Kötelező (minimális) felszerelés

Intézményi elvárásrendszer

Értékelések:

Fenntartói értékelés 2020

Fenntartói értékelés 2019

Tanfelügyeleti intézményi értékelés

Tanfelügyeleti vezetői értékelés

Szabályzatok:

Helyi értékelési szabályzat

Iratkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

Térítésidíj-, illetve tandíjmentesség

Letölthető tanügyi dokumentumok:

Beiratkozási lap

Szülői nyilatkozat

Hangszerválasztási lap

Kiiratkozás

Díjkedvezmény iránti kérelem 

Nyilatkozatok:

Egészségügyi nyilatkozat

Hozzájárulási nyilatkozat a Szülő/Törvényes képviselő egyedi adatkezeléséhez

Hozzájárulási nyilatkozat a Tanuló egyedi adatkezeléséhez